Den här hemsidan är tillägnad alla stolta svenskar som vill fira sitt land, Sverige, lite extra. Även du som immigrant till Sverige kan ha nytta av läsningen här eftersom den ger en bakgrund till svenska traditioner och den unika svenska identiteten. Du som har flyttat från Sverige kan bli nostalgisk över exempelvis din barndom eller unga år i landet.

Utöver detta faktum är det sannolikt att du använder dig av något av exemplen som återfinns här. Musik, spel, möbler och kläder från olika varumärken – ja allt möjligt används troligen till vardags.

Varumärken

Sverige har ett antal varumärken vars grundare kommer från Sverige och har etablerat sin affärsverksamhet här. Vi listar ett antal mycket kända varumärken som dessutom är världsberömda i vissa fall. Det kan också sporra dig som läsare att tro på din affärsidé, eftersom grundarna lyckats bortse från den förhärskande jantelagen och gått sin egen väg. Den svenska drömmen är alltså inom räckhåll!

Innovationer

Sverige har en lång tradition av att fostra uppfinnare, och alla har (åtminstone ska ha på pappret) samma möjligheter att förverkliga sig själva som akademiker. Många svenska naturvetare har blivit världsberömda genom sin flit och talang, exempelvis Carl von Linné och Alfred Nobel. Många ingenjörer i Sverige har skapat tekniska innovationer, och om dessa kan du läsa här.

 

Exportsuccéer

Sverige har, inom främst spel- och musikbranschen, lyckats exportera idéer och personer som har varit nyskapande. Sverige har många kända spelare och artister samt musiker som också besannat sina drömmar. Under den här rubriken listas dessa personer och vad de har producerat som är unikt.

Design

Sist men inte minst berör hemsidan ämnet design. Både kända designers och kända designföremål avhandlas. Genom läsningen får du en uppfattning om svenskars inställning till formgivning i allmänhet. Kanske blir du till och med inspirerad att formge egna föremål?