För dig som är någon form av ledare över en grupp är det viktigt att stanna upp ibland och se tillbaka på den senaste tidens resultat. Det är lätt att bara köra på och inte reflektera över saker man gjort bra. I en ledande roll är det extra viktigt att fokusera på gruppens prestation när man faktiskt levererat något bra. Vi är ofta dåliga på att fira framgångar i arbetslivet. Man kanske avslutar ett lyckat projekt, men hinner knappt gå till kaffemaskinen innan nya uppgifter väntar.

I längden är det lätt att medarbetarna tappar motivationen i sitt arbete. Nog har vi alla våra svackor och perioder när man ifrågasätter meningen över sina arbetsuppgifter. Får man då aldrig någon uppskattning på det som levereras kan svackan istället bli ett konstant tillstånd, vilket kan leda till att tankar på att byta jobb blir allt starkare.

Vill du då behålla dina medarbetare och hålla motivationen uppe är det viktigt med små avbrott som tydligt signalerar att gruppen har levererat ett bra resultat som uppskattas av ledare och kunder. Beroende på storleken av firandet kan man välja en klassisk fredagsfika med tårta eller slå på stort och boka en middag på restaurang. Det viktiga är bara att man gör någonting så de anställda får en tydlig signal att man uppnått ett lyckat resultat. En tårta kan tyckas som en enkel gest, men ibland är det bara det som krävs för att man skall känna sig viktig i sin roll på jobbet.

Naturligtvis finns det många olika sätt att ordna ett firande på, men bara man bestämt sig för att fira på något sätt så har man kommit en lång bit jämfört med om man inte ens insett vikten av att fira. Så låt inte dagarna rulla på utan att ge dig och ditt team tillfälle att reflektera och ta åt sig ära för ett bra resultat.