Gripen är ett stridsflygplan med flygvapnets beteckning JAS 39. Gripen byggs numera av SAAB AB i Linköping. Den här artikeln berättar om flygplanets historia, tillverkning och export.

Berättelsen om JAS 39

Riksdagen fattade efter ett antal utredningar och yttranden från remissinstanser beslut att beställa totalt 140 stridsflygplan till ett penningvärde av totalt 25 miljarder svenska kronor. Ett högt pris för att försvara Sveriges territorium från luften ansåg många. Det första provflygplanet flög upp i skyn den 9 december 1988 med piloten Stig Holmström vid spakarna. Det första haveriet skedde på Saabfälten i Linköping och det andra under en uppvisning vid Vattenfestivalen i Stockholm 1993. Det uppdagades att det digitala styrsystemet var bristfälligt och behövde åtgärdas innan värre incidenter inträffade.

Många miljövurmare såg stridsflygplanet som ett smutsigt och farligt stridsmedel, precis som att många bestred införandet av kärnkraft. Statliga beslut och skattemedel har alltid engagerat allmänheten, och stridsflygplanet Gripen är inget undantag från regeln. Många har dock ställt sig på statens sida och menat att Sverige behöver vara moderna i försvaret av riket. Med hjälp av högteknologiska stridsmedel avvärjs lättare inkräktare och hot, speciellt fiender som förlitar sig på gamla och otekniska stridssätt. Piloterna är utbildade stridspiloter som förväntas ha en hög intelligens och en god fysisk och psykisk hälsa. Först måste man som vanligt genomgå GMU (grundläggande militär utbildning). Ens psyke sätts på prov i en rad tester, och synskärpan skall vara god. Det står fritt för vem som helst oavsett kön att söka till utbildningen.

Planet har rönt stor uppmärksamhet internationellt och export har skett till Sydafrika, Thailand och Brasilien samt leasats till Ungern och Tjeckien. Norge var intresserad av en eventuell import men valde att teckna avtal med de amerikanska stridsflygplanen JSF.

Fakta om JAS 39

Gripen är ett högteknologiskt stridsflygplan som är heldatoriserat. Pilotens uppgifter är att utöva jakt (J), attack (A) och spaning (S). Planet är bestyckat med en fast 27 mm automatkanon samt (beroende på uppdrag) attack- och jaktrobotar. Bomber och spaningsutrustning är ytterligare stridsmedel som finns att tillgå när situationen påkallar det. Ibland används planet för att markera Sveriges territorium när andra länders farkoster inkräktar. Plan kan välja att stänga av sin radar för att förhindra att bli upptäckta, vilket är olagligt. Sådana incidenter sker stundtals.

Planet har radarsystem, navigeringssystem samt datorer till hjälp för att flyga. Utöver dessa faktorer är planet självförsörjande vad anbelangar motorstart och kyl- och luftkraft. Piloten har militär mundering med hjälm och syrgasutrustning samt en fallskärm som utlöses om planet exempelvis är på väg att kollidera med mark, hav och objekt. Radarsystemet hjälper planet att hålla koll på rörliga luftfordon såsom passagerarflygplan och helikoptrar. Planet är i huvudsak sammansatt av armerad plast, vanligtvis kolfiberarmerad epoxi.

Det finns olika versioner av JAS 39 varav versionerna E och F är de senast nytillkomna. Ändringar i bestyckningen och radar- och varningssystem har genomförts. Mjukvaruförändringar i datorsystemen sker kontinuerligt. De stora nyheterna är att skrovet är större och att planet har en starkare motor än förut. På så sätt fortsätter JAS och Sverige att ligga i framkant när det gäller militära innovationer.